Regnskapstjenester for din bedrift

Få mer tid til å gjøre det du kan best

Be om pristilbud

Vi hjelper deg med:

Regnskapsføring

Ifølge norsk lov må regnskapsføring utføres etter gjeldende forskrifter. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på endringer i lovverk, slik at du alltid er sikret kvalitetsmessig og forskriftsmessig ført regnskap.

Fakturering

Ønsker du å sette bort faktureringsarbeidet til noen med lang erfaring? Vi leverer faktureringstjenester for små og mellomstore bedrifter. Vi hjelper deg å sørge for at pengene kommer inn på konto til riktig tid.

Lønn

De ansattes lønn er et område det er svært viktig å ha kontroll på til enhver tid. Forsinkede utbetalinger eller feilaktige lønnsbeløp skaper frustrasjon hos de ansatte. Vi sørger for at alle dine medarbeidere får riktig lønn utbetalt til riktig tid.

Remittering

Remittering innebærer å betale fakturaer og regninger fra et regnskapssystem, hvor en liste med fakturaer eksporteres til et venteregister i banken. På denne måten får du både bokført og betalt inngående fakturaer i samme operasjon.

Årsoppgjør

Årsoppgjøret sier noe om bedriftens økonomiske stilling i slutten av et regnskapsår. Vi har lang erfaring med grundig og effektiv føring av årsoppgjør.

Ønsker du å motta et pristilbud på våre regnskapstjenester?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale rundt dine behov!

Be om pristilbud